Cuvintele – mesageri ai istoriei | Marius Sala

Cuvintele - mesageri ai istoriei | Marius Sala | Editura Meronia

Cuvintele - mesageri ai istoriei | Marius Sala | Editura Meronia

Lucrarea „Cuvintele – mesageri ai istoriei” semnată de acad. Marius Sala răspunde unui interes din ce în ce mai larg – istoria cuvintelor şi, mai precis, a celor româneşti.

Conturând o explicaţie, în „Cuvânt înainte” distinsul lingvist apreciază că „Istoria cuvintelor, originea şi evoluţia lor îi atrag pe oameni, poate fiindcă,în fond, ele vorbesc despre (alţi) oameni.” Mărturiseşte că a urmat exemplul profesorului Al. Graur care scria că „lingvistul are datoria să coboare în agora şi să arate care este originea limbii noastre în general şi a cuvintelor în special”.

După o substanţială introducere teoretică, urmează trei secţiuni – în prima sunt relatate poveştile unor cuvinte provenite din nume proprii, a doua cuprinde un studiu despre limba română şi, ultima este dedicată relaţiei dintre toponimie şi istorie.

Împreună sunt cuprinse într-un adevăr încărcat de semnificaţii: „Rostite sau scris, vii, uitate sau dispărute, cuvintele unei limbi vorbesc. Despre cei ce le folosesc sau le-au folosit, despre viaţa, identitatea, actele, atitudinile lor. Istoria vocabularului ca vocabular al istoriei, cuvintele – mesageri.”