DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA A. Moldova Volumul VIII (1585–1592)

DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA Moldova

foto Editura Academiei

Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova, vol. VIII (1585–1592), este un nou volum de izvoare diplomatice pe care profesorul Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române, îl prezintă spre publicare Editurii Academiei Române.

Cuprinzând 607 documente slavone, greceşti şi româneşti originale, copii sau traduceri vechi, volumul de faţă a fost încheiat acum, după foarte mulţi ani de cercetări în arhivele, muzeele şi bibliotecile din România şi din străinătate, valorificând în acelaşi timp toate cercetările ştiinţifice de până astăzi ale domeniului.

Volumul aduce în circuitul istoriografic o foarte bogată informaţie ştiinţifică privitoare la istoria politică, socială, economică şi culturală a Evului Mediu românesc şi sud-est european, aşa încât, prin apariţia lui, Editura Academiei Române pune la îndemâna cercetătorilor un instrument de lucru indispensabil.

 • DOCUMENTA  ROMANIAE HISTORICA

  A. Moldova

  Volumul VIII (1585–1592)

  Ediţie îngrijită de Ioan CAPROŞU

  Editura Academiei

  17 × 24 cm, 1058 p., legat, 15 lei

  ISSN: 0070-6825

Cartea paote fi comandata de aici