Maestri si Discipoli – Via Universitaria | Nicolae Anastasiu

Maestri si Discipoli - Via Universitaria Nicolae Anastasiu

Maestri si Discipoli - Via Universitaria | Nicolae Anastasiu | Editura Universitatii din Bucuresti

Volumul „Maestri si Discipoli – Via Universitaria” grupează lucrările profesorului Nicolae Anastasiu din ultimii 10 ani, alături de un scurt abstract al tezelor pe care doctoranzii – discipolii – săi le-au susţinut. El cuprinde, de asemenea, secvenţe din activitatea profesorului Nicolae Anastasiu şi intervenţiile pe care le-a avut cu diverse ocazii la adresa profesorilor, colegilor sau prietenilor săi alături de care s-a format sau sub îndrumarea cărora a evoluat. Dacă aruncăm o privire de final, lucrarea ne apare ca o antologie, dar şi ca un fragment din viaţa unei catedre universitare, cu maeştri şi discipoli.

Cartea „Maestri si Discipoli – Via Universitaria” este structurată în patru secţiuni:

  • I. Secvenţe profesionale (Membru al Academiei Române, Profesor la Universitate, Conducător ştiinţific de doctorate, Cercetare ştiinţifică, Preşedinte la Societatea Geologică a României, şef de Catedră , Prezenţă în comunitatea geologică, Media, Aniversări – Comemorări, Istoria Geologiei).

  • II. Contribuţii ştiinţifice (2000-2010): Cărţi şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

  • III. Teze de doctorat – sinteze – ale doctoranzilor care sub îndrumarea Profesorului au obţinut titlul de doctor în ştiinţele Pământului în perioada 1997-2010.

  • IV. Mapamond geologic: texte originale despre Socluri continentale, Granitoide, Vulcani, Geologie structurală, Gheţari, Deşerturi, Lagune, Mări şi Oceane, Plaje – faleze, Bogăţii minerale, Parcuri naţionale însoţite de 48 planşe cu fotografii color, din zonele pe care autorul le-a explorat.