MEMORIILE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE Seria IV, Tomul XXXVI, 2012

MEMORIILE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE Seria IV

Foto Academia Romana

Acest număr al Memoriilor Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie este dedicat comemorării academicianului Emil Condurachi, la 100 de ani de la naştere. Omul, istoricul, magistrul Emil Condurachi este evocat de o serie de personalităţi: academicienii Dan Berindei, Alexandru Vulpe şi Răzvan Theodorescu, precum şi prof. dr. Zoe Petre. Tot aici sunt publicate comunicările acade-micianului Dan Berindei şi cele ale prof. dr. Nicolae Edroiu, membru cores-pondent al Academiei Române, prezentate în cadrul mai multor sesiuni ştiinţifice desfă-şurate în ţară şi străinătate.

Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie includ o colecţie de studii ale membrilor corespondenţi ai Academiei Române, lista cu lucrările premiate de Academia Română în 2010, prezentarea activităţii secţiei pe anul 2012, de către preşedintele acestei secţii, acad. Alexandru Vulpe şi, nu în ultimul rând, In memoriam acad. Florin Constantiniu, trecut la cele veşnice în aprilie 2012.

  • MEMORIILE  SECŢIEI  DE  ŞTIINŢE ISTORICE  ŞI  ARHEOLOGIE

    Seria IV, Tomul XXXVI, 2012

    Academia Română

    17 × 24 cm, 160 p., broşat, 13 lei

    ISSN: 1224-1814

Pentru achizitie poate fi contactata Editura Academiei aici