MEMORIILE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE Seria IV, Tomul XXXVII, 2013

MEMORIILE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE Seria IVAcest număr al Memoriilor Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române este dedicat în primul rând personalităţii academicianului Dan Berindei, la împlinirea a 90 de ani.

Conducător al vieţii ştiinţifice din Academia Română, seniorul Istoriei moderne este evocat în capitolul In Honorem ca „un exemplu de curaj şi de optimism în lupta vieţii”, „înzestrat cu minuţie documentară şi sinteză istoriografică”, „cu o documentaţie mereu extinsă şi analize menite a stârni interesul breslei şi al publicului totodată”. Academicianul Dan Berindei nu este doar un martor, ci şi un supravieţuitor al istoriei. Toate acestea sunt evidenţiate de personalităţi precum academicienii Ionel Valentin Vlad, Camil Mureşanu şi Alexandru Zub sau prof. dr. Cezar Avram. Formaţia intelectuală a marelui istoric se relevă şi prin cele 13 articole pe care le semnează în acest număr, scrise în limbile română şi franceză şi care tratează probleme legate de Istoria şi diplomaţia modernă, Rolul monarhiei sau al presei în constituirea României moderne, Sud-Estul Europei în timpurile noastre şi menţinerea unităţii naţiunii române de-a lungul timpului şi în noile contexte geopolitice.

O temă care a devenit în 2015 de foarte mare actualitate este abordată cu foarte mare atenţie: Islamul în Europa – L’Islam est-il soluble dans l’Europe?” – este o întrebare care a ajuns în 2015 tema numărul 1 pe agendele structurilor euroatlantice. Academicianul Dan Berindei sublinia, în 2013, necesitatea unei conferinţe internaţionale a repre-zentanţilor diferitelor culte care să dezbată şi să fixeze reguli de comportament care să fie apoi ratificate de către guverne.

Şi asta după o concluzie a istoricului Dan Berindei, care urma să aibă în ianuarie 2015 valoare de profeţie, mai mult decât anticipare istorică: umanitatea nu este încă pregătită pentru noua situaţie dată de globalizare, nu este pregătită mai ales în ce priveşte perspectivele angoasante ale viitorului şi chiar ale unui viitor relativ apropiat!

  • MEMORIILE SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

    Seria IV, Tomul XXXVII, 2013

    Academia Română

    17 × 24 cm, 164 p., broşat, 13 lei

    ISSN: 1224-1814

 

Pentru achizitie poate fi contactata Editura Academiei aici