”The Poetic Alphabet” – 24 de poeme ale poetului grec Konstantinos P. Kavafis, traduse în limba latină de către profesorul Liviu Franga

The Poetic Alphabet

foto Unibuc.ro

Prof. univ. dr. Liviu Franga, decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, este traducătorul în limba latină a 24 de poeme aparținând poetului grec Konstantinos P. Kavafis, cuprinse în antologia The Poetic Alphabet.Inițiativa realizării acestei ediții inițiatice, care permite cititorilor români cunoașterea creaţiei poetului grec, îi aparține profesorului Liviu Franga.

Volumul The  Poetic Alphabet, apărut la Editura Omnia, în anul 2017, cuprinde o selecție de 24 de poeme (câte unul pentru fiecare dintre cel

e 24 de litere ale alfabetului neogrec), care ilustrează principalele teme ale creației kavafice și ajută cititorul să se familiarizeze cu opera acestui poet.

The Poetic Alphabet este o ediție multilingvă, luând în considerare faptul că fiecare poem, reprodus în original, apare însoţit de 11 traduceri, pe grupuri reprezentative de limbi romanice, germanice şi slave.

Liviu Franga a elaborat, de asemenea, un amplu studiu introductiv în care abordează, printre altele, problema traducerii lui Kavafis, stăruind asupra „traducerii în oglinzi paralele”. Studiul este tradus în limba engleză de către conf. univ. dr. Daria Protopopescu, cadru didactic la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Atât studiul introductiv, semnat de profesorul Franga, cât și epilogul volumului, aparţinând profesorului canadian Jacques Bouchard de la Universitatea din Montréal, autor al versiunii franceze, oferă cititorului român reperele necesare pentru cunoașterea personalității şi creaţiei poetului grec Konstantinos P. Kavafis.

Versiunile celor 24 de poeme sunt însoţite de peste 100 de ilustraţii aparţinând pictorului Gheorghe I. Anghel. Poezia lui Kavafis a constituit o statornică sursă de inspiraţie a artistului român, a cărui operă a fost încununată, între altele, cu un Premiu al Academiei Franceze.

Născut în 1863 în Alexandria egipteană, Konstantinos P. Kavafis/ Constantine P. Cavafy a devenit, prin cele 250 de poeme ale sale, cel mai mare poet grec al secolului XX. Un poet care aparţine astăzi, prin traducerile poemelor sale în zeci de limbi, patrimoniului literar universal. Prin cele zece ediţii apărute în România, dar şi prin prezenţa sa constantă în diversele antologii şi în presa românească a ultimei jumătăţi de veac, Kavafis (al cărui strămoş, Yannis Kavafis, era, pe la mijlocul secolului XVIII, dregător la Iaşi) şi-a dobândit, după expresia academicianului Dan Grigorescu, „drept de cetate” în cultura română. Kavafis este totodată primul scriitor grec ale cărui opere complete au apărut în limba lui Eminescu.

Informații suplimentare despre volumul The  Poetic Alphabet pot fi consultate aici.