Definitie ‘labirintodonti’

LABIRINTODÓNŢI s.m.pl. Grup de amfibieni fosili din triasic, ai căror dinţi sunt prevăzuţi cu încreţituri sinuoase complicate; (la sg.) animal din acest grup. [