„ATLASUL LINGVISTIC AL DIALECTULUI AROMÂN Volumul I”, de Nicolae SARAMANDU

ATLASUL LINGVISTIC AL DIALECTULUI AROMÂN Volumul I

Foto Editura Academiei

Lucrarea „ATLASUL  LINGVISTIC  AL  DIALECTULUI  AROMÂN” este cea mai amplă cercetare de geografie lingvistică pentru dialectul aromân, fiind cuprinse toate graiurile aromâneşti, care pot fi identificate şi descrise acum pentru prima oară în mod amănunţit.

Apar aici consemnate numeroase fapte de ordin fonetic, morfologic, lexical caracteristice graiuriloraromâneşti, care nu au fost semnalate în lucrări anterioare. Realitatea dialectală ilustrată de prezentul atlas e mult mai complexă decât cea cunoscută până în prezent.

Atlasul se adresează lingviştilor, dar şi specialiştilor din alte domenii, fiind o sursă inestimabilă de material inedit pentru romanitatea sud-dunăreană.

Această carte a fost tipărită cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

 • 24 × 33 cm, 514 p. + 60 foto + 1 planşă, legat, 50 lei,

  tiraj epuizat

  Editura Academiei

  ISBN: 978-973-27-2466-8

  978-973-27-2465-1

 

Cartea poate fi comandata aici