Enciclopedia Ortodoxiei Romanesti | Coordonator: Pr. prof. Mircea Pacurariu

Enciclopedia Ortodoxiei Romanesti

Enciclopedia Ortodoxiei Romanesti

Apărută din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române,„Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti”, urmând riguros principiul „non multa sed multum”, este, cum scrie în „Cuvânt înainte” Preafericirea Sa, „organizată alfabetic şi conţine articole referitoare la personalităţi din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, nume de localităţi, însoţite de menţionarea parohiilor, mănăstirilor şi schiturilor româneşti din interiorul şi din afara graniţelor ţării, evenimente majore care au influenţat istoria Bisericii, instituţii şi organisme bisericeşti centrale şi locale, terminologie privitoare la organizarea ecleziastică”.

Pr. prof. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, coordonatorul lucrării, scrie în „Notă asupra ediţiei” că, în dorinţa ca această lucrare să fie cât mai cuprinzătoare, au fost „incluse nume de ierarhi care s-au remarcat prin cultura, viaţa lor aleasă şi strădaniile lor în slujba celor păstoriţi; sfinţi daco-români şi români sau sfinţi ale căror moaşte se găsesc şi se cinstesc pe pământ românesc; profesori de teologie care şi-au înscris numele în istoria culturii teologice româneşti, fie prin activitatea lor la catedră, fie prin lucrări publicate; copişti de manuscrise liturgice sau teologice; traducători din literatura patristică şi postpatristică; mari duhovnici; mari tipografi în slujba Bisericii; ctitori de biserici şi mănăstiri, fie domnitori, fie credincioşi ţărani sau negustori; meşteri zugravi şi pictori de biserici şi de icoane care au împodobit atâtea sfinte locaşuri de închinare; psalţi de renume sau compozitori de piese corale bisericeşti; oameni de cultură – inclusiv unii oameni politici – care au sprijinite Biserica într-o formă sau alta”.

Suntem înştiinţaţi că ne aflăm în faţa unei „prime ediţii” şi îi vor urma altele în paginile cărora se vor face cuvenitele actualizări biobibliografice.