Tag Archives: abrevieri

Abrevieri

ABREVIÉRE, abrevieri, (< abrevia) s. f. Faptul de a abrevia; concr. cuvânt, grup de cuvinte etc. care a fost prescurtat; prescurtare. Ex. op. cit. (= opera citată). A. se folosesc, în general, în lucrările științifice; lista acestor abrevieri, împreună cu explicațiile lor, este publicată, de obicei, la începutul lucrării.  (Sursa: Dictionar Explicativ)

Cele mai cunoscute abrevieri utilizate in cazul redactarii unei lucrari sunt:

– î.Hr.; d.Hr. = înainte, după Hristos;
– a.c. = anul curent;
– a.m. = antemeridian;
– bd. = bulevardul;
– cca = circa (fără punct!);
– cf. = compară;
– dl = domnul (fără punct!);
– D-lor = Domniile lor;
– dlor = domnilor;
– d-lor = dumnealor;
– d-lui = dumnealui;
– dna = doamna;
– dnei = doamnei;
– dra = domnişoarei;
– D-sa = Domnia sa;
– D-ta = Domnia ta;
– d-ta = dumneata;
– Dvs. = Domnia voastră;
– dvs. = dumneavoastră;
– ed. = ediţie;
– ed. cit. = ediţia citată (nu în italice!)
– ibid. = ibidem;
– id. = idem;
– loc. cit. = locul citat;
– ms. = manuscris;
– mss. = manuscrisele;
– n. = nota;
– n.a. = nota autorului;
– n.t. = nota traducătorului;
– N.B. = nota bene;
– op. cit. = opera citată;
– p. = pagina
– pp. = paginile;
– passim = în mai multe locuri;
– p.m. = postmeridian;
– r. = rîndul;
– Sf. = Sfîntul, Sfînta;
– s.v. = sub voce;
– ş.a. = şi alţii
– şi urm. = şi următoarele;
– v. = versul;
– vol. = volumul;

In redactarea unor lucrari abrevierile de genul cap. (capitolul); sec. (secolul) sunt indezirabile.