Tag Archives: Adam Ledgeway

”The Oxford Guide to the Romance Languages”

The Oxford Guide to the Romance Languages

foto infoub.unibuc.ro

Oxford University Press a publicat lucrarea enciclopedică The Oxford Guide to the Romance Languages. The Oxford Guide to the Romance Languages este o lucrare fundamentală, de cca. 1300 de pagini, în care, pentru prima dată în studiile anglo-saxone de lingvistică romanică, limba română este foarte bine reprezentată, atât într-un capitol separat, și anume capitolul 8 (Romanian, Istro-Romanian, Megleno-Romanian, and Aromanian), primul din partea a III-a a Ghidului, intitulată Individual structural overviews, cât și în celelalte capitole ale lucrării.

Autorii capitolului 56, Case, sunt Alexandru Nicolae și Adina Dragomirescu, ambii profesori la Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere a Universității din București. De asemenea, Ion Giurgea de la Institutul de Lingvistică,alumnus al Universității din București, este coautor la capitolul 53 Illocutionary force.

Coordonatorii Ghidului sunt profesorii Adam Ledgeway (Cambridge University) și Martin Maiden (Oxford University). Ambii sunt membrii onorifici ai Universității din București, întrucât li s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa în anii trecuți.

The Oxford Guide to the Romance Languages reprezintă cel mai complet tratat despre limbile romanice disponibil în prezent, care oferă o acoperire detaliată nu numai a limbilor romanice standard, dar de asemenea a formelor non-standard, dialectice și regionale. Este accesibil atât unui public specializat în limbile romanice tradiționale, dar de asemenea și pentru lingviști în general și adună atât date empirice și diverse perspective teoretice.

Volumul este organizat în 10 părți tematice: partea 1 și 2 se ocupă de formarea limbilor romanice și de tipologia și de clasificarea lor; partea a 3-a este dedicată unor descrieri structurale individuale ale limbilor, dialectelor și zonelor lingvistice romanice, în timp ce partea a 4-a oferă descrieri comparative ale fonologiei, morfologiei, sintaxei, semanticii, pragmaticii și sociolingvisticii romanice. Capitolele din părțile 5-9 examinează diverse aspecte din fonologia, morfologia, sintaxa, sintaxa și semantica limbilor romanice și pragmatica și discurs, iar partea finală conține studii de caz. Cartea reprezintă o resursă esențială atât pentru specialiștii în limbi romanice și pentru cei interesați de lingvistica indo-europeană și comparativă.

Mai multe detalii și cuprinsul The Oxford Guide to the Romance Languages pot fi consultate pe pagina Oxford University Press aici.

Save