Tag Archives: Constantin Brancusi

TRATAT DE HERMENEUTICĂ A SCULPTURII ABSTRACTE – Perspectiva Endogenă – BRÂNCUȘI – SIMBOLISMUL HYLESIC

BRÂNCUȘI - SIMBOLISMUL HYLESIC

foto icr.ro

TRATAT DE HERMENEUTICĂ A SCULPTURII ABSTRACTE

Perspectiva Endogenă

BRÂNCUȘI – SIMBOLISMUL HYLESIC

avec un dossier en français

Matei Stîrcea-Crăciun

Volum apărut la Editura Centrului de Cercetare, Promovare și Documentare „Constantin Brâncuși”, editat în parteneriat cu Editura Institutului Cultural Român

Hermeneutica endogenă – o nouă metodă în critica de artă, elaborată pe parcursul a trei decenii în cadrul Institutului de Antropolo­gie „Francisc Rainer” al Academiei Române – urmărește reconstrucția limbajelor abstracte în sculptura modernă şi contemporană prin analize intensive de morfologie, sintaxă și ima­ginar ale operei studiate. Demersul se definește ca polar opus, deci complementar, abordărilor critice exogene, fondate pe grile preconstruite de lectură, postulate a avea valabilitate univer­sală – psihanaliză, marxism, feminism etc. – şi ar trebui în principiu să le preceadă.

Metoda de hermeneutică endogenă a fost ela­borată în „atelierul” sculpturii brâncușiene. Se oferă, în premieră, rezolvări la cele patru probleme cardinale ale brâncuşiologiei: inter­pretarea sistemică a motivelor sculpturale, identificarea principalelor izvoare de inspiraţie, conceptualizarea curentului artistic lansat de maestru în arta veacului 20, poziționarea cultu­rologică a creației brâncușiene.

Ediția prezentă conjugă monografia „Brâncuşi – Limbajele materiei, Simbolism hylesic, Studiu de hermeneutică a sculpturii abstracte„, publicată de autor în 2010, cu o secțiune teoretică de pre­zentare a intrumentelor aferente hermeneuticii endogene și o secțiune de sinteze culturologice, ambele extinse în cuprinsul unui dosar redactat în limba franceză.

Contribuţiile cercetătorului Matei Stîrcea-Crăciun privitoare la simbolizarea hylesică (matieristă) sunt coroborate de cerce­tări conduse la Henri Moore Institute of Sculp­ture, U.K. În lucrarea Modern Sculpture Reading, editată de Jon Wood, David Hulks și Allex Potts, în anul 2007, se oferă prețioase informații des­pre dezvoltarea la nivel mondial de către patru generații de sculptori a ceea ce autorul denumeșteviziune hylesică, atribuind-o, ca descoperire artistică, lui Constantin Brâncuși.

ISBN 978 6069 3598 46
Sursa: icr.ro