Tag Archives: Cristian Hera

VOLUM OMAGIAL – 125 de ani de la nasterea acad. Gheorghe Ionescu-Sisesti | Cristian Hera

VOLUM OMAGIAL - 125 de ani de la nasterea acad. Gheorghe Ionescu-Sisesti

VOLUM OMAGIAL - 125 de ani de la nasterea acad. Gheorghe Ionescu-Sisesti | Cristian Hera

Coordonat de acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, volumul omagial dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti cuprinde comunicările prezentate la sesiunea omagială care a avut loc în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice care îi poartă numele. Scriind despre viaţa şi opera acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti, acad. Cristian Hera apreciază că aceasta reprezintă „un model cultural atemporal, întrucât a creat cunoaştere în aproape toate disciplinele agronomice, a elaborat planuri strategice pentru soluţionarea marilor probleme practice, a împărtăşit ştiinţă, înţelepciune, norme morale unui număr nesfârşit de tineri şi vârstnici, a aşternut în scris idei şi consideraţii despre valori sociale care şi-au păstrat actualitatea până în zilele noastre.


Prima dintre cele două părţi ale volumului cuprinde peste 15 comunicări dintre care reţinem: „Contribuţia adusă de Gheorghe Ionescu Şişeşti în domeniul ameliorării plantelor”, de acad. Nicolae N. Săulescu; „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, promotor al ştiinţelor agrofitotehnice” Ghe. Sin, membru corespondent al Academiei Române; „Concepţiile acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti cu privire la dezvoltarea rurală a României în perioada interbelică” de acad. Păun Ion Otiman; „Opera economico-financiare în opera lui Gheorghe Ionescu-Şişeşti” de acad. Iulian Văcărel; „Contemporaneitatea operei silvice a savantului Gheorghe Ionescu-Şişeşti” de acad. Victor Giurgiu; „Gheorghe Ionescu-Şişeşti ministrul Agriculturii” de prof. Valeriu Tabără; „Perioada de pregătire universitară în Germania: 31 octombrie 1906- februarie 1911” de prof. Karl Fritz Lauer; „Contribuţia la «Memorialul Gheorghe Ionescu-Şişeşti»”de Roxana Ionescu-Şişeşti.

În cea de a doua parte sunt publicate studii privind aspecte speciale din opera şi activitatea acestui eminent om de ştiinţă, creatorul şcolii de ştiinţe agricole din ţara noastră, deschizător de drumuri, excelent organizator. Întemeietorul Institutului Central de Cercetări Agricole, a lăsat moştenire o operă vastă, o concepţie perenă şi un model de Savant – Profesor şi Om , care ajuns pe culmile consacrării ştiinţifice şi universitare afirma cu nobilă modestie că „a căutat să-şi facă datoria oriunde a lucrat”.